कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा ३७ करोड बढी बेरुजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सबैभन्दा बढी भीमदत्त नगरपालिकामा १२ करोड ५१ लाख, १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।